Zdravje otrok in primerno bivalno okolje

Vsi zaposleni skrbimo za varnost, dobro počutje in zdravje otrok in zaposlenih, kar je naša temeljna naloga. Za zdravje otrok in primerno bivalno okolje skrbimo:

 • z zdravo in uravnoteženo prehrano,
 • s svežim sadjem in zelenjavo,
 • s spodbujanjem pitja vode in nesladkanih čajev večkrat na dan,
 • z veliko gibanja otrok na svežem zraku,
 • z rednim vzdrževanjem higiene v prostorih in čistoče igrač,
 • z rednim prezračevanjem in preprečevanjem prepiha,
 • s počitkom otrok,
 • z navajanjem na pravilno in redno umivanje rok in pravilno higieno kašljanja,
 • s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni,
 • z upoštevanjem navodil in priporočil strokovnih nadrejenih delavcev in strokovnih institucij (Ministrstvo za zdravje, NIJZ).

Pri organizaciji vsakodnevnega dela in bivanja v vrtcu upoštevamo določila Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Vsi zaposleni dosledno upoštevamo Pravilnik o varnosti otrok, Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu, Načrt ukrepanja ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, Varnostni načrt v času pojava koronavirusa, Izvajanje higienskih ukrepov,

Varnostni načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v vrtcu Veržej v času pojava koronavirusa, Izvajanje higienskih ukrepov, Načrt čiščenja in nege otroka, Načrt prezračevanja v vrtcu ter ostale interne dokumente vrtca.

Zdravo okolje

Zdravo okolje v vrtcu predstavlja predpogoj za zdrav način življenja.
Zaposleni v vrtcu si prizadevamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri razvijejo svoje telesne, psihične in socialne potenciale. Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem izvajanju. V vsakodnevnih dejavnostih spodbujamo zdrav stil življenja za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca.
Zdravo, varno in čisto bivalno okolje vrtca oblikujemo s pomočjo vzpostavljenega zdravstveno higienskega režima. Pri tem upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij ter dogovore, ki smo jih sprejeli v vrtcu.
Ob pojavu obolelih otrok za nalezljivo boleznijo, izvajamo v vrtcu poostrene ukrepe. K hitremu prepoznavanju in obvladovanju nalezljivih bolezni nam pripomorejo tudi strokovne zdravstvene institucije. Starše otrok dosledno obveščamo o pojavih bolezni in jim posredujemo navodila za ravnanje.
Zdravje otrok krepimo z rednim prezračevanjem prostorov, z veliko gibanja in aktivnostmi na igriščih ter v okolici vrtca ob različnih vremenskih pogojih.
Poudarek dajemo tudi zobozdravstveni preventivi.

 


Zdravje v vrtcu

POROČILO  O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH V PROJEKTU  »ZDRAVJE V VRTCU« ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu poteka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Letošnja rdeča nit projekta je bila »Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost«.

Poudarek je bil na aktivnostih, ki so krepile otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale na dobro počutje otrok. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Dovolite otrokom lastno izkustvo, vključenost, pristnost, iskrenost. Dovolite jim, da so edinstveni. Pokažite jim, da vam je mar, da jih slišite in vidite, pomagajte odkrivati njihovo življenjsko pot. Hkrati pa jim pokažite, da tudi sami vplivajo in oblikujejo svojo skupnost.

V okviru programa so bila organizirana tudi izobraževanje za strokovne delavce, ki so potekala preko spleta. Prezentacije jesenskega in spomladanskega izobraževanja si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Poročila o izvedenih dejavnostih po oddelkih

 • Gibanje

Poligon je bil sestavljen iz različnih blazin (ravna, valovita, visoka) in tunela. Pri postavljanju poligona so nama pomagali otroci, tako, da so nama nosili blazine, da sva jim postavili v pravilni vrstni red. Na začetku poligona je bila ravna blazina, po kateri otroci hodili, nato je sledila visoka blazina, na katero se je moral otrok povzpeti, iz te visoke se je moral splaziti na valovito, vse do konca blazine. Nato je bila še ena visoka na katero je moral splezati in iz nje moral skočiti. Ko je doskočil je stekel naprej do tunela in se splazil skozi njega. In tako so krožili večkrat skozi poligon.

 • Dobili bomo dojenčka

V letošnjem letu so v naši skupini 3 otroci postali bratci, zato smo se pred rojstvom dojenčka večkrat pogovarjali o tem kako dojenček raste v maminem trebuščku, kako se zdaj mamica počuti, da ji morajo veliko pomagati kaj zmorejo sami narediti. Ko pa so otroci postali bratci pa smo se pogovarjali o tem kako zdaj mamica skrbi zanj, ga neguje, hrani, crklja in mu nudi vse kar dojenček potrebuje. Z otroki smo se igrali igro vlog, tako da so se pretvarjali da so oni mamica, ki skrbi za dojenčka. V skupini smo imeli dva dojenčka katera so prenašali, ju vozili z vozičkom, prinašali so plenice, oblačila, jih poskušali sleči, obleči. Pri tem sva z vzgojiteljico pomagali otroku nadeti plenico, sleči, obleči oblačila. Za dojenčka so kuhali tudi hrano, saj je bilo omenjeno, da dojenčka mamica hrani in so to povezali z kuharskim kotičkom, kjer se pripravlja in kuha hrana.

 

 • Zdrav način življenja

Z otroki smo si v poletnem mesecu naredili limonado. Otroke sva vodili s podvprašanji: kaj držim v roki, ko so ugotovili kaj je sva postavili vprašanje kakšne barve je limona, kje jo vse lahko uporabljamo. Potem sva dale limono okrog k otrokom, da so lahko povonjali, prijeli in si jo od bližje pogledali. Ko so si otroci ogledovali limono sem otroke spraševala kakšne oblike je limona, ali je težka, ali kaj diši,… Vzgojiteljica je med tem časom prerezala limono in jo ožela v krožnik. Drugo polovico je narezala na koščke in vsak otrok je dobil košček limone za poskusiti. Tako so bila vključena vsa čutila: vid, tip, vonj in tudi okus. Otrokom je pokazala ožet sok limone in ga zlila v vrč z vodo, zraven je dala narezane majhne koščke limone. Otroci so pomagali mešati z kuhalnico. Nato smo vse to zlili v kozarce in poskusili.

 • Zdrava prehrana

Z otroki smo se pogovarjali o zdravi prehrani, kaj vse je zdrava prehrana in kaj moramo jesti, da bomo zdravi. Preko fotografij zdrave in nezdrave hrane smo se pogovarjali kaj je zdravo in kaj ne. To sva navezali na gibalno igrico krokodil Murimir. Besedilo gibalne igrice: ˝Krokodil Murimir jedel je solato, ko solate več ni bilo, jokal je tako˝ Tale gibalna igrica se igra takole, da ves čas v prvem delu besedila z rokami oponašaš gibanje krokodilovih ust, tako da skleneš stegnjeni obe roki naprej in se z njima gibaš narazen in skupaj zraven pa izgovarjaš besedilo. Tale igra je dobra zaradi tega, ker si lahko namesto solate izmisliš drugo zdravo hrano, npr. špinačo, krompir, koruzo,… V drugem delu ko izgovoriš ˝ko solate več ni bilo˝ s kazalcema pokažeš ˝ni, ni˝ in na koncu besedila oponašaš jokanje tako, kot da si z rokami maneš oči.

 • Narava in varovanje okolja

Z otroki smo veliko časa preživeli v naravi največ na vrtčevskem igrišču. Pogovarjali smo se o tem kako lahko obvarujemo okolje, tako da ne odlagamo smeti v naravo, ne hodimo po rastlinah, ne trgamo rastlin, če ni potrebno, če vidimo smeti jih odložimo v kante za smeti, ipd. Z otroki smo naredili tako imenovano čistilno akcijo, kjer smo počistili vrtčevsko igrišče. Tako, da smo po vrtčevskem igrišču grabljali in pobirali vejice in listje. Prinesli smo si veliko vrečo za smeti nato pa so otroci listje prinašali in odlagali v veliko vrečo za smeti. Vejice so otroci prinašali v zaboj, ki smo si ga prinesli zraven, da smo vanj lahko dajali vejice. Če so bile vejice prevelike, da niso šle v zaboj, smo vejice pretrli na manjše kose. Tako smo očistili naše igrišče in smo se počutili boljše.

 • Osebna higiena

Starši so že bili poučeni, da si morajo z otrokom pred vstopom v igralnico temeljito umiti roke. Otroke smo spodbujali in nadzirali, da si roke umivamo pred jedjo, takoj po uporabi stranišča, takoj, ko smo prijeli kaj umazanega, po kihanju in kašljanju ter brisanju nosu. To sva dosegli s stalnim spremljanjem otrok v umivalnico. Obiskala nas je tudi medicinska sestra. Medicinska sestra je napihnila rokavico za enkratno uporabo. Z razpršilom z bleščicami je “kihnila” po rokavici in otrokom prikazala, koliko bacilov je na roki. Otroci so ji nazorno pokazali, kako si pravilno umivajo roke, ter povedali, zakaj je to pomembno.

 • Duševno zdravje

Preko različnih dejavnostih, situacij smo uporabljali slikovno gradivo, kot pravila vedenja v naši skupini. Spoznavali, ugotavljali smo, kaj je prav in kaj narobe. Otroci so pripovedovali o obnašanju do drugih, kako si lahko med sabo pomagamo, ne podiramo drugih igrač, se ne tepemo, pospravljamo za sabo, se pozdravljamo, opravičimo, zahvalimo,… Skupaj smo iskali rešitve v neprijetnih situacijah. Svoje nestrinjanje so začeli izražati z besedo, namesto z odrivanjem, udarjanjem, glasnim govorjenjem,…

 • Zdrava prehrana

Vsakodnevno smo imeli dežurnega otroka. Dežurni otrok je pri obroku poimenoval hrano, ugotavljal kateri jedilni pribor potrebujemo, ter to tudi povedal ostalim otrokom. Nato so si otroci samostojno pripravili pogrinjek, krožnik, jedilni pribor, skodelico. Dežurni otrok je potem zaželel dober tek. Naučili smo se, da pri obrokih ne tekmujemo in ne hitimo, ampak uživamo v prehranjevanju. Z lastno izbiro hrane so otroci razvijali lastno osebnost in odgovornost do hrane.

 • Varnost v prometu/na igrišču

Na sprehodih so otroci opazovali, opisovali prometne znake, prehode za pešce, ter utrjevali prometna znanja. Spoznali so, kako se pravilno in varno prečka čez cesto, kako se hodi po pločniku ali ob robu cestišča. V jesenskem in spomladanskem času smo izvedli teden mobilnosti. Otroci so bili motivirani z zgodbo o belem zajčku. Aktivno so morali sodelovati tudi starši. Tisti otrok, ki je v vrtec prišel peš, s kolesom, poganjalcem ali skirojem, si je zaslužil beli krog.

 • Gibanje

Šport in Špas je druženje vseh generacij. Dogajalo se je: razgibavanje, pohod, nastopi, družabne igre. Vstopnica je bila 1 kg papirja. Zjutraj je naprej bilo zbiranje in evidentiranje vseh udeležencev, ter kulturni program. Sledil je pohod do termalnega kopališča v Banovcih, kjer je bilo tudi presenečenje za otroke. Na šolskem igrišču so bile športno-zabavne igre. Tam so se lahko tudi vsi posladkali s palačinkami, ter obiskali stojnice, kjer je Zdravstveni dom imel merjenje tlaka, policija je prikazala svojo mobilno enoto, predstavili so se tudi čebelarji. Priznanja so se podelila najmlajšemu in najstarejšemu udeležencu, ter najštevilčnejši družini.

 • Zobozdravstvena vzgoja

Skozi delavnice so spoznali pravilno tehniko ščetkanja zob, se seznanili z ustreznimi pripomočki za nego ustne higiene, spoznali anatomijo ustne votline. Naučili so se kako nastanejo zobne obloge, kakšne bolezni povzročajo in kako se temu izognemo. Izvedli smo tudi razne aktivnosti: iz škatle in papirja so si izdelali čeljust z jezikom in zobmi.

 • Varnost v prometu/na igrišču

Skrbeli smo za varno hojo v paru urejeni koloni z ruticami in z jopiči z odsevniki. Med samimi sprehodi smo spoznavali prometne znake in se seznanjali in urili v varnem prehajanju čez cesto. S prometno varnostjo smo otroke seznanjali tudi preko pogovorov, slikanic in IKT pripomočkov. Preko sodelovanja v projektu »Evropski teden mobilnosti« s sloganom »Živi zdravo- potuj trajnostno«, smo otroke in njihove starše ter skrbnike spodbujali k bolj trajnostnemu načinu življenja. Ker so prihajali v vrtec s kolesi ali peš, smo izvedli še spretnostno vožnjo s kolesi. Vsak je imel svoje kolo in kolesarsko čelado, katero smo vzgojiteljice pravilno namestile.

 • Dobili bomo dojenčka

Letos smo se dotaknili tudi teme »Dobili bomo dojenčka«, saj je bila v veselem pričakovanju mamica otroka iz naše skupine. Skozi pravljice in pogovor smo spoznavali kako nastanemo, rastemo, kako se razvija dojenček in kako se spreminjamo. Ob novici otroka, da bo dobil sestrico, so se otroci pogosto igrali simbolno igro z dojenčki. Deklice in tudi dečki so dojenčke preoblačili, s tem so urili fino motoriko in vztrajnost. Vozili so jih v vozičku, jih umivali, negovali, hranili in se tako igrali simbolno igro, kjer so nastale »družine« z mamicami in očki.

 • Gibanje

Že zjutraj pred malico smo se razgibavali z gibalno minutko. Prebudili smo naše telo in možgane. Zelo radi pa so sodelovali pri gibalnih in rajalnih igrah. Sodelovali smo tudi s Športno zvezo Ljutomer – in izvedli skupno športno dopoldne, plavalni tečaj za 6- letnike. Prakticirali smo tudi gibalne akcije-reakcije. Otrokom smo dajale različna navodila, recimo poskoči enkrat, stopi 2 koraka naprej, naredi počep, zavrti se, dvigni roke, stoj na eni nogi,… otrokom so bile takšne vaje zelo všeč in so radi sodelovali. S temi dejavnostmi smo se razgibali in hkrati urili tudi slušno pozornost, razvijali koordinacijo gibanja, moč, natančnost, hitrost, gibljivost in vztrajnost.

 • Zdrav način življenja

Letos smo postali pravi vrtičkarji in si uredili svoj zelenjavni vrt. Najprej smo seveda morali vzgojiti rastline. Posadili smo fižol, ga skrbno zalivali in opazovali rastline pri različnih pogojih pri rasti (z in brez zalivanja, v temi). Ko je bil čas za sajenje sadik, smo pripravili vrt. Prekopali smo zemljo in izpulili plevel, pri čemer so vsi otroci radi sodelovali. Posadili smo svoje sadike, nekaj pa smo jih prinesle tudi vzgojiteljice. Na vrtu smo tako skrbeli in zalivali solato, paradižnik, fižol, rdečo peso, luštrek, drobnjak, sivko, papriko, … Vse to s pridom uporabi kuharica pri pripravi hrane, tako da nam hrana še bolj tekne, saj smo jo pridelali sami.

Zapisala koordinatorica programa: Nina Kodba Vereš

Dostopnost