Spoštovani starši, vljudno vabljeni na roditeljski sestanek za novo šol. leto 2022/2023,

ki bo v sredo, 21.9.2022, ob 17.00 uri v prostorih vrtca – rdeča igralnica.

Dnevni red:

  1. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta preteklega šolskega leta.
  2. Predlogi in osnutek novega LDN vrtca Veržej.
  3. Izvolitev in potrditev starih/novih članov Sveta staršev vrtca in načrt dela po oddelkih.

Po končanem skupnem sestanku bodo še oddelčni, kjer vas bodo vzgojiteljice seznanile z delovnimi načrti oddelka in z vsemi informacijami o načinu dela v posamezni skupini.

Z vašim dobrim  sodelovanjem bomo omogočili otrokom prijetno in varno bivanje v našem vrtcu.

Dostopnost