Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Zdravo okolje

Zdravo okolje v vrtcu predstavlja predpogoj za zdrav način življenja.
Zaposleni v vrtcu si prizadevamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri razvijejo svoje telesne, psihične in socialne potenciale. Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem izvajanju. V vsakodnevnih dejavnostih spodbujamo zdrav stil življenja za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca.
Zdravo, varno in čisto bivalno okolje vrtca oblikujemo s pomočjo vzpostavljenega zdravstveno higienskega režima. Pri tem upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij ter dogovore, ki smo jih sprejeli v vrtcu.
Ob pojavu obolelih otrok za nalezljivo boleznijo, izvajamo v vrtcu poostrene ukrepe. K hitremu prepoznavanju in obvladovanju nalezljivih bolezni nam pripomorejo tudi strokovne zdravstvene institucije. Starše otrok dosledno obveščamo o pojavih bolezni in jim posredujemo navodila za ravnanje.
Zdravje otrok krepimo z rednim prezračevanjem prostorov, z veliko gibanja in aktivnostmi na igriščih ter v okolici vrtca ob različnih vremenskih pogojih.
Poudarek dajemo tudi zobozdravstveni preventivi.


Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vrtca Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v vrtcu. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Vrtec pri OŠ Veržej
Puščenjakova 8
9241 Veržej

Mobitel: 051 600 980
Fax: 02 587 16 54
e-pošta: vrtec.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vrtec-verzej.si/

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.