Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Vrtec Veržej - Za starše - Vpis otrok v vrtec

Vpis otrok v vrtec

Vsako šolsko leto, ki se začne s 1. septembrom. Vpis v vrtec bo prvi petek v  mesecu aprilu. Na podlagi tega evidenčnega vpisa načrtujemo oddelke in potrebno število zaposlenih. Starši lahko vpišete otroka med letom na prosta mesta v posameznih oddelkih.

Starši ob vpisu izpolnijo VPISNI LIST, ki ga dobijo v vrtcu ali na naši spletni strani.

Do vstopa otroka v vrtec starši oddate vzgojiteljici zdravniško potrdilo za otroka, ki ga izda njegov pediater.

Ob sprejemu otroka v vrtec, starši dobite v podpis pogodbo o vključitvi otroka v vrtec, katero podpisano vrnete z datumom določenim v pogodbi. Če po tem datumu ne boste otroka vključili v vrtec, se smatra, da odstopate od pogodbe.

Otroka vpisujete in izpisujete pri vodji vrtca.

 Vlogo za znižano plačilo vrtca najdete na  spletni strani vrtca ali  na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter jo oddate Centru za socialno delo Ljutomer.

V uvajalnem obdobju  se bodo starši in otroci – novinci  seznanili z različnimi  dejavnostmi , ki potekajo v vrtcu tekom dneva, spoznavali  bodo vrtec, otroško igrišče, igralnice s spremljajočimi prostori, igrače, otroke in strokovno osebje.

VPISNI LIST

Prenesi vpisni list: PRENESI: VPISNI LIST 2019/20

Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vrtca Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v vrtcu. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Vrtec pri OŠ Veržej
Puščenjakova 8
9241 Veržej

Mobitel: 051 600 980
Fax: 02 587 16 54
e-pošta: vrtec.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vrtec-verzej.si/

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.