Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Sodelovanje

Sodelovanje s starši je nujen pogoj za povezavo družine z vrtcem – v korist otroka.
Skupaj z vami si želimo, da se bo otrok pri nas počutil dobro, da bi vrtec sprejel in da bi rad prihajal k nam. Z vami želimo vzpostaviti sodelovanje, ki bo temeljilo na zaupanju.
Naše sodelovanje se bo izvajalo preko roditeljskih sestankov (skupnih in oddelčnih), preko govorilnih ur in preko organiziranih skupnih popoldanskih druženjih.

Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vrtca Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v vrtcu. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Vrtec pri OŠ Veržej
Puščenjakova 8
9241 Veržej

Mobitel: 051 600 980
Fax: 02 587 16 54
e-pošta: vrtec.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vrtec-verzej.si/

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.