Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Vrtec Veržej - Utrinki - Trenutna novica

Vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2013

Obveščamo vse starše, ki imajo svoje otroke vključene v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesjio ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna, da v centru za socialno delo pravočasno vložijo vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2013.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta, vendar najdlje do konca leta 2012. Zato vas posebej obveščamo, da je vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2013 mogoče oddati po 1. decembru 2012. Vloge so dostopne na spletni strani MDDSZ (www.mddsz.gov.si) in na spletni strani Vrtca Veržej (PRENOS TUKAJ). Vloge lahko oddate osebno, po pošti ali v elektronski obliki.
Staršem, ki ne uveljavljajo plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici. starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen.

PRENESI: Vloga za znižano plačilo vrtca za leto 2013

Objavljeno: 26. november 2012, od: Sašo Hladen
Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vrtca Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v vrtcu. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Vrtec pri OŠ Veržej
Puščenjakova 8
9241 Veržej

Mobitel: 051 600 980
Fax: 02 587 16 54
e-pošta: vrtec.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vrtec-verzej.si/

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.