Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Prehrana

Za jedilnik klikni Jedilnik v meniju Prehrana, ali klikni TUKAJ!

 

Pravilna prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in krepitev  zdravja. Naloga vsakodnevne prehrane je, da nudi telesu vse snovi, ki jih potrebuje za svoje nemoteno delovanje, za nadomeščanje izgubljene energije ter za vzdrževanje dobre odpornosti. To pa lahko dosežemo le z raznoliko, pestro, primerno pripravljeno, svežo, čim manj predelano hrano – polnovredno hrano. Prehrana, ki je glede snovi, ki jih vsebuje, kot glede količine, uravnotežena s potrebami predšolskega otroka, pozitivno vpliva na njegov celostni razvoj in mu omogoča dobro počutje, vitalnost, razvoj fizičnih in psihičnih sposobnosti.

V vrtcu  stremimo k oblikovanju zdravega načina prehranjevanja in življenja otrok, saj vemo, da so bogate prehranske izkušnje, pridobljene v zgodnjem otroštvu dragocena popotnica k zdravemu načinu življenja.

Otrokom v vrtcu nudimo uravnoteženo, varno, zdravo, pestro in dnevno sveže pripravljeno hrano. S tremi ponujenimi obroki pokrivamo 70 % otrokovih energijskih in hranilnih potreb. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo vsa prehranska načela in hranilno – energetske potrebe predšolskega otroka.

Tako skrbimo, da je prehrana čim bolj raznolika v skladu s prehrambno piramido. Temelj takšne prehrane so polnovredna žita, sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, ribe, manj mastno meso in mesni izdelki ter jajca. Vključujemo tudi bio-živila, ki so živila najvišje prehranske in biološke vrednosti in zato zelo priporočljivaza prehrano  otrok.

Poleg rednih obrokov so otrokom ves dan na razpolago sveže sadje, suho sadje, voda in čaj.

Kakovost in varnost  živil zagotavljamo z vzpostavljenim preventivnim sistemom HACCP.

Ker se prehranjevalne navade oblikujejo z učenjem, še bolj pa z dobrim zgledom, posvečamo v vzgojno izobraževalnem procesu veliko pozornosti kulturi prehranjevanja, razvijanju osnovnih higienskih navad, samostojnosti in skrbi za zdravje.

Ko otroci jedo, jih spodbujamo k oblikovanju prijetnega in umirjenega vzdušja, da jedo v urejenem okolju, ob lepo pogrnjenih mizicah, počasi, sede, da pravilno uporabljajo pribor in hrano dobro prežvečijo ter ob tem uporabljajo vljudnostne besede.

Na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo za otroke s prehranskimi alergijami tudi dietno prehrano.

Zdrav življenjski slog z dovolj gibanja in s podporo zdrave prehrane je del vsakdanjika vseh nas in naših otrok v vrtcu.

Pri prehranjevanju upoštevamo bioritem otrok. Poleg dnevnih obrokov imajo otroci ves dan na razpolago sveže in suho sadje ter napitke: čaj, mleko, voda, voda z limono, z meliso, … Kuhinja v vrtcu posluje samostojno. Jedilnike mesečno sestavlja tandem vzgojiteljic ob sodelovanju z otroki (želje, potrebe in novitete), s kuharico Darjo Borovič in z vodjo vrtca Gabrijelo Kuhar. Za vpis alergenov je zadolžena učiteljica Cvetka Ivančič – vodja prehranskega režima v OŠ.

Jedilniki so na vpogled na oglasni deski in na spletni strani vrtca. V vrtcu imajo otroci organizirana vsaj dva topla obroka hrane in sadje – vsi otroci, v prvem starostnem oddelku pa imajo še popoldansko malico, katera je po navadi sadna, mlečna ali topla.

Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vrtca Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v vrtcu. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Vrtec pri OŠ Veržej
Puščenjakova 8
9241 Veržej

Mobitel: 051 600 980
Fax: 02 587 16 54
e-pošta: vrtec.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vrtec-verzej.si/

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.