Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Vrtec Veržej - O vrtcu - Poslovalni čas vrtca

Poslovalni čas vrtca

Vrtec je odprt vse dni v tednu od 5.30 ure do 15.45 ure.

V okviru poslovalnega časa glede na obliko izvajanja predšolske vzgoje je lahko otrok v vrtcu največ 9 ur v celodnevnem programu oz. največ 4, 5 ure v  poldnevnem programu.

Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vrtca Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v vrtcu. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Vrtec pri OŠ Veržej
Puščenjakova 8
9241 Veržej

Mobitel: 051 600 980
Fax: 02 587 16 54
e-pošta: vrtec.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vrtec-verzej.si/

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.