Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Vrtec Veržej - O vrtcu - Nagovor ravnatelja

Nagovor ravnatelja

Vrtec Veržej deluje v sklopu enotne vzgojno-izobraževalne ustanove Osnovna šola Veržej. Nahaja se v v eni najmanjših občin v Sloveniji, v Občini Veržej. Kraj leži na prleški strani reke Mure. Na istem dvorišču se srečujejo otroci našega vrtca še z učenci osnovne šole in otroki, ki prebivajo v vzgojnem zavodu – Domu.

Naš vrtec je po organizacijski strani majhen, po uspehih in dosežkih pa velik. Vrtec Veržej obiskujejo otroci iz Občine Veržej, nekaj pa tudi iz sosednjih občin. Otroci so razporejeni v tri skupine. Vsi zaposleni se trudimo, da je otrokom v vrtcu predvsem lepo. Trudimo se, da ustvarjamo spodbudno okolje, kjer se ob igri razvija otrokova ustvarjalnost, domišljija ter primeren čustven, telesni in kognitivni razvoj.  V vrtcu ponujamo pestrost in raznovrstnost na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje in hkratno omogočanje poglobljenosti na določenih področjih. Omogočamo individualnosti in izbire drugačnosti v nasprotju s skupinsko rutino.

Kurikulum našega vrtca dopolnjuje pedagoški koncept Reggio Emilia, ki temelji na pojmovanju, da je otrok kompetenten, da ima velike ustvarjalne zmožnosti ter moč za odkrivanje in raziskovanje sveta, ki ga obdaja. To je sodoben koncept predšolske vzgoje, katerega cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije. Temelji na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter zagovarja pluralnost vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti.

Vabim vas, da “prelistate” našo spletno stran in bolje spoznate naš vrtec oziroma najdete tiste podatke, ki jih potrebujete.

prof, Borut Casar, ravnatelj

Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vrtca Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v vrtcu. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Vrtec pri OŠ Veržej
Puščenjakova 8
9241 Veržej

Mobitel: 051 600 980
Fax: 02 587 16 54
e-pošta: vrtec.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vrtec-verzej.si/

Hitri kontakt

Vaš e-naslov (obvezno)

Vaše sporočilo oz. vprašanje

Zaradi preprečevanja zlorab, prosim prepiši captcha v spodnji okvir:

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.